Waarom de fiets?

Fietsen is erg gezond!
Fietsers beoefenen deze sport tijdens hun dagelijkse routine. Gewoon lekker fietsen naar school, winkel, station en weer naar huis. En bijna ongemerkt werk je zo aan je conditie.

Bijdrage aan betere leefomgeving!

Fietsers nemen weinig ruimte in, maken geen lawaai, gebruiken hun eigen energie en doen niet aan luchtverontreiniging. Dus met gewoon maar lekker fietsen draagt je bij aan een fijne leefomgeving.

Goed voor winkels / winkeliers

gezond fietsen naar de winkel

Fietsers zijn meer gericht op het nabijgelegen winkelcentrum. Omdat ze er vaak even langsfietsen, zijn ze daardoor erg bekend en vertrouwd met de lokale winkels.
Ook komen fietsers vaker in de winkels dan automobilisten waardoor, de verkoop beter over de week verdeeld is en ze vakerverleid kunnen worden voor een spontane aankoop.  Zo kon bijvoorbeeld het centrum van Veenendaal, waar veel gefietst wordt, uitgroeien tot regionaal winkelcentrum.

Vrijheid
In verschillende streken zijn mensen al maatschappelijk gedwongen om met de auto te gaan. De fiets is een symbool dat de maatschappelijke veiligheid en de veiligheid en vrijheid van het zachte verkeer groot is. Dan kun je vrij kiezen voor de fiets.

Parkeren en bereikbaarheid
Waar veel gefietst wordt zijn bij de voorzieningen veel minder parkeerplaatsen nodig. Ook is de doorstroming van auto´s en van bevoorradend verkeer beter, want fietsers veroorzaken geen files.

Mobiliteit voor ouderen en kinderen
Jongeren kunnen al vroeg in hun leven zichzelf verplaatsen. Daarmee groeit hun zelfstandigheid en ontlast hun ouders. Dit is slechts mogelijk als de leefomgeving fietsvriendelijk en veilig is. Ouderen kunnen lang in beweging blijven met de fiets.

rij fietsers op De Pionier

Milieu
Volgens de grondwet is een schoon milieu een verplichte taak voor de overheid. Wanneer veel mensen fietsen helpt dat! want zoals gezegd: fietsers nemen weinig ruimte in, maken geen lawaai, gebruiken hun eigen energie en doen niet aan luchtverontreiniging.

Sociaal weefsel
Fietsers (en voetgangers nog meer) kunnen door andere mensen aangesproken worden. (en omgekeerd). Daardoor leren mensen elkaar kennen en ontstaat er het, zogeheten, sociale weefsel van de samenleving. Dit is niet slechts gezellig, maar is een voorwaarde voor een bloeiende stad (ook economisch).

Sociale veiligheid
Waar veel gewone mensen fietsen en lopen maakt dat de straten grotendeels vrij van misdaad. Vergelijk het maar eens met veel Amerikaanse steden, waar vrijwel geen fietsers en voetgangers zijn. Waar slechts mensen op straat verblijven en criminaliteit woekert, vooral ’s avonds. Waar lekker fietsen in is, fietsen vele mensen en is sociale veiligheid groot. (maar helaas niet volmaakt!)

Economie
Uit onderzoek naar succesvolle buurten en steden, blijkt dat zij functioneren als organismen, die bepaalde specifieke voorwaarden verlangen om te bloeien. De vier eerste vereisten zijn: hoge bevolkingsdichtheid, diverse patronen van gebruik, een voorraad van oud, zelfs slooprijpe, gebouwen en korte stadsblokken. Lees bijvoorbeeld het boek: De levensloop en het afvsterven van grote Amerikaanse steden van Jane Jacobs’. Door de fiets blijven deze condities mogelijk!

Werknemers
Omdat  fietsen zo gezond is, is fietsen goed voor gezonde werknemers. Bij voldoende fietsvriendelijke infrastructuur helpt fietsen ook stress tegen te gaan.

Kortom:
Niets lijkt zo gewoon als een fiets. Gelukkig maar, maar qua aandacht is het vaak een vergeten vervoermiddel. Gek eigenlijk: voor zo’n probleem – oplossend vervoermiddel behoort juist veel aandacht naar uit te gaan, veel meer dan naar probleem – veroorzakende vervoermiddelen.

Fietsersbond Veenendaal komt op voor de fiets in en rond Veenendaal. En dat blijkt telkens weer nodig te zijn. Wordt lid om ons te steunen.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *