kruising Van Essenlaan met hoofdfietsroute

In de nieuwe wijk Veenendaal oost ligt een kaarsrechte weg de Van Essenlaan in noord-zuid richting. Er ligt ook een groenstrook met speelplekken met kaarsrecht fietspad in oost-west richting.

Zoals vaak op kruispunten van twee kaarsrechte wegen gebeuren hier ook te vaak ongelukken. Fietsersbond Veenendaal heeft de gemeente het advies gegeven om een slinger in beide wegen te maken zodat het veiliger wordt.
lange rechte weg Van Essenlaan lange rechte weg fietspad Dragonder oost


Situatieschets

Dit fietspad is onderdeel van een hoofdfietsroute en er maken ook veel kinderen gebruik van die zich tussen de speelplekken gewegen. De Van Essenlaan is een wijkontsluitingsweg. Langs de Van Essenlaan ligt geen fietspad; fietsers in noord zuid richting fietsen of over de ventweg of over een fietspad die verderop aan de andere kant van een vaart ligt. Het fietspad is in de voorrang, wat klopt met het beleid (GVVP). Het fietspad verbindt ook diverse speelplekken voor kinderen.

Schijnoplossing gemeenteDe gemeente wil niet graag de nieuwe situatie aanpassen, maar wel de veiligheid verbeteren. Zij wil dat niet doen door een zwaarder gebod: het stopverbod en dat snappen we: er is namelijk voldoende zicht als je rustig rijdt.
Daarom wil de gemeente graag gaan experimenteren met het omdraaien van de voorrang omdat er een aantal automobilisten zijn die de kruising voorbij rijdt zonder te kijken. Na een bepaalde tijd kijken ze of er minder ongelukken gebeurd zijn en willen dit experiment herhalen bij 3 andere kruispunten in Veenendaal west.

Onze zienswijze
Wij vinden dat ronduit link en hebben een zienswijze gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Wij vinden dat het college een droevig beeld schetst van onze Veenfietspadoversteek voor kinderenendaalse inwoners: als automobilist zien ze te weinig de fietser of voetganger als hun naaste, hun medemens. Is het hard rijden belangrijker dan je een beetje christelijk te gedragen in het verkeer? Moeten we hen dan maar weer voorrang geven ten koste van de voorrang voor de mens- en milieuvriendelijker vervoerswijzen? Wij, van de Fietsersbond willen er niet aan dat Veenendalers meer dan elders verkeerszondaren zijn.

We vragen de gemeente daarom het concept besluit te heroverwegen. Dat vragen we vanuit deze drie redenen:
1) Want kinderen hebben voorrang nodig.
2) Want dit gaat tegen het beleid in, dat de raad heeft vastgesteld
3) want veiligheid is gebaat bij lagere snelheden.

Ons voorstel
vraag de weggebruikers hoe de kruising veiliger kan ( en ook de ouders van jonge kinderen).
– vraag een verkeerspsycholoog hoe de kruising aangapst kan worden zodat het gedrag veiliger wordt.
Dit is belangrijk want nu de verantwoordelijk voor “zorg” bij de gemeente ligt zal de roep toenemen om voorrang voor fietsende kwetsbare burgers.

Onze zienswijze naar het college:
download:

fietsersbond_veenendaal_zienswijze_kruising_fietsppad_met_van_essenlaan.doc

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *